Close

Hospital

PHC Brahmpur

Dr.Uday Shankar Tripathi PHC Brahmpur
Phone : 7321896866

PHC Chakki

Dr.Nirmal Kumar Ojha PHC Chakki
Phone : 9102225120

PHC Chaugain

Dr.V P Singh PHC Chaugain
Phone : 9334025230

PHC Chausa

Dr.Arun Kumar Srivastava PHC Chausa
Phone : 9431021214

PHC Dumraon

Dr. Ram Balak Prasad PHC Dumraon
Phone : 9470003167

PHC Itarhi

Dr.Shailendra Kumar
Phone : 9431850438

PHC Kesath

Dr.Bhola Chauhan PHC Kesath
Phone : 9792985150

PHC Nawanagar

Dr. Permanand Chaudhary
Phone : 9973496615

PHC Rajpur

Dr.Ashok Kumar Paswan PHC Rajpur
Phone : 9470003165

PHC Simari

Dr. Nirmal Kumar Ojha PHC Simari
Phone : 9470003168